news (*^O^*)

posted on 27 May 2014 15:05 by gotomaki-blog in 510BLOG directory Asian, Diary
แท๊น!
 
ลองเปลี่ยนสีแก้มดู (*´ω`*)
 
(รูปภาพ)
 
สีเหลือง ส้ม และชมพู (о´∀`о)
 
แถมยัง
เพิ่งซื้อมาจากดองกิ* เมื่อกี้เอง
สีเหลืองนี่กลืนไปกับผิวดีจัง
 
รู้สึกดูธเป็นรรมชาติทีเดียว (*´∇`*)
 
ถ่ายรูปมาให้ดูกันว่าเป็นแบบไหนハート 
 
(รูปภาพ)
 
(รูปภาพ)
 
พอใช้เสร็จก็มาอัพบล็อค อาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยไหม?
ไม่ต้องสนใจนะ!
 
แล้วก็ Alice no Toga เมื่อวานนี้
 
ร้องไห้ตอนสุดท้ายด้วย
 
ร้องโฮฮฮฮฮเลย
 
ฮึกฮึก
 
==========================================

Comment

Comment:

Tweet